måndag 28 februari 2011

Citybänken lanseras i Malmö!

En helt vanlig morgon för många pendlare. Men allt är inte som vanligt...

Den nya Citybänken sätter extra fart på morgonens pendlare.

Citybänken väcker nyfikenhet.

Pendlare studerar information om Citybänken.

Även vänner av ordning uppskattar nytillskottet i stadsbilden.

Citybänken har även nått ut till stadens parker.


Informationsblad från skaparna av Citybänken.